24 Mayıs, 2005

SONUNDA..........

Nihayet teyzemize kavu�tuk.Az �nce anneannemden geldim ve oytun'u uyutup bilgisayar ba��na oturdum.Bana yorumlar�yla destek olan siz dostlar�ma �ok te�ekk�r ediyorum.Biraz r�tar'l� indi istanbula.Bu y�zden Edirne'ye geli�i 17:30'u buldu.��nk� 4 g�nl�k tatilden d�n�ld��� i�in Edirne otob�slerinde yer bulamam��lar.Neyse otogarda baya�� bekledik bizde burda ama sonunda kavu�tuk.Kalbim hala bir tuhaf..20 y�l sonra inan�lmaz bir sevin�.Dedemin sar�l�p a�lamas� g�z�m�n �n�nden gitmiyor do�rusu.82 ya��ndada olsa bir ban�n evlada hasret...Anlat�lmaz herhalde..Hele anneannem anlatam�yorum bile...
Daha uzun uzun konu�amad�k.Malum yorgunluk,�a�k�nl�k...
10 g�n boyunca in�allah dolu dolu ge�irice�iz.Oytun teyzeyi �ok sevdi ��nk� ona bir s�r� �R�MCEK ADAMLI k�yafetler ,�anta..getirmi�.Kumandal� arabalar,�ukulatalar...S�lalenin tek k���k �ocu�u olarak �ans ona g�ld�..Tabi �ocuk sevindirmek ayr� bir g�zel.Biz ne isteriz ki kendi geldi ya..
10 g�n boyunca birbirimizi tanyaca��z ancak.Ona g�zel dakikalar ge�irtmek i�in planlara ba�lad�k bile.Umar�m ya�mur durur ve her�ey �ok g�zel olur.
Onu seviyorum.Ve geldi�i i�in �ok mutluyum...

5 yorum:

Adsız dedi ki...

�OK SEV�ND�M CANIM KAVU�MANIZA ,ALLAH NE�EN�Z� BOZMASIN !..

nsevil dedi ki...

sa�ol can�m in�allah g�zel g�nler ge�iririz..

Meral dedi ki...

G�z�n�z ayd�n Nagihan
Sevdiklerden ayr� kalmak zor
Sevinciniz bol olsun

cimcime dedi ki...

G�z�n ayd�n.Sa� salim kavu�tu�unuza �ok sevindim.Allah ne�enizi bozmaz in�allah , doya doya , g�zel bir 10 g�n ge�irmeniz dile�imle,
Sevgilerimle ve selamlar�

pınar dedi ki...

g�z�n ayd�n nagihan. kavu�man�za sevindim. mutlu 10 g�nler...

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails