23 Mayıs, 2005

BU G�N B�Y�K G�N...

Bu g�n teyzem geliyor.Amerikadan.Ta..20 y�l aradan sonra.sabah u�a�� �stanbul'a inecek.��leden sonra hay�rl�s�yla Edirne'de.Annemler kar��lamaya gitti.
13 ya��nda g�rm��t�m en son.Hi� hat�rlam�yorum.Belki sokakta g�rsem tan�mam.Siz hobi dostlar�m sizden bir fark� yok .Sizler daha yak�ns�n�zd�r herhalde.Sizide g�rsem tan�mam ama yaz���yor bir �eyler payla��yoruz.Neden b�yle demeyin.Eminimki oda �ok �zlemi�tir.Annesini,babas�n�,ablas�n�...ama �artlar.Ge�en y�l maille�tik bir ka� kez.o�lumun resimlerini yollad�m.Oda bize bir ka� resim yollad�.Ozaman son halini g�rd�m.Daha sonra ileti�im koptu.asl�nda webcam2la g�r��sek...ama...
Neyse bir gelse.Ger�i 10 g�n.Yinede g�rece�iz diye heycanl�y�z.Simit �ok �zlemi�.Oysa biz haz�rl�klar� yapt�k bile.Zeytin ya�l� dolmalar,k�fteler,b�rekler...her �ey haz�r..
Bende eli�i hediyeler haz�rlad�m.Lila g�z eli�antam� hat�rlars�n�z.O madelden mavi ve alacal� 2 tane �anta �rd�m.Dantelli havlu ,Saadet'in haro�a g�zeli liflerinden �rd�m.Ba�lad���m �al� bitirebilirsem onuda vermeyi d���n�yorum.Kulland�k�a hat�rlar bizi oralarda..

6 yorum:

Serra dedi ki...

Ah Nagihan'cim sadece 10 gunlugune de geliyormus. Nasil dayanir yurek, bir de 20 seneden sonra. Nasil dayanmis oralarda? Gerci artik amerika da turk marketlerinde simit, lahmacun, dolma, yani yiyecek olarak herseyi buluyorsun ama Ben 3 senedir yurtdisindayim zor geliyor ki. Hemen hemen her sene de geldigim halde. Aralarda webcamle ailemi gordugum halde. Belki 20 seneden sonra pek bir sey kalmiyordur akilda ozlem duyulacak. Doya doya gorusursunuz insallah.

nalan dedi ki...

�OK SEV�ND�M CANIM YA..GURBETL�K �OK ZOR HELEDE B�YLE 20 YIL GELEMEMEK �OK DAHA ZOR .AMA HAYAT ��TE �NSANLAR MECBUR�YETLER YA�AMAK ZORUNDA KALAB�L�YOR ...
��MD� NASIL HEYECANLISINIZDIR D�M�,DOYA DOYA �ZLEM G�DER�N .

cimcime dedi ki...

Ne tatl� bir heycand�r geli�lerini beklemek. Hayal edebiliyorum.�nsan doyamaz birbirine , ke�ke hi� gitmeseler dersin i�inden , gittiklerinde de i�in ac�r...Doya doya hasret gidermeniz ve g�zel,mutlu 10 g�n ge�ermenizi diliyorum.
Gurbet ger�ekten �ok zor , yaz�n� okuduktan sonra halime ��krettim.Annemler Kayseride , ben evlendim ve �stanbula geldim , hadi bende teyzen gibi amerikaya gitmi� olsayd�m!!!Allah gurbettekilere sab�r versin , �ok zor , insan�n i�inde herzaman bir ac� , bir �zlem var ��nk� bence:(

saadet dedi ki...

g�z�nayd�n nagihan. teyzene bizden de selam s�yle. in� dolu dolu ge�irirsiniz bu 10 g�

Nazlı dedi ki...

nagihan g�z�n ayd�n. ne heyecan vard�r �imdi her iki tarafta. ama 10 g�n ger�ekten �ok az. sizde dolu dolu ya�ay�n. ayr�ca webcam olay� m�thi� bi�ey. ben ona kavu�al� hasretim hafiflemi�ti. esra ile hep �yle g�r���yoruz o australia!da iken. �imdi burda 3 ay kalacak geleli 15 g�n oldu ama ben onu sadece 20 saat g�rebilmi�im. insanda hasret olunca saatleri bile hesapl�yor. 20 sene �zerine geldi ama d�n�nce daha erken gelmek isteyecek. esra 2 sene zor dayand�. o da mecburiyetten. hamilelik �ocuk falan. �imdi her sene gelecek in�allah. yine dile�im kimseciklerin hasret �ekmemesidir.

pınar dedi ki...

senin i�in �ok sevindim nagihan. �zlem ger�ekten zor. ben ankarada �niversitedeyken ailemden ayr�yd�m. �imdi de i�im nedeniyle yine ailemden ayr�y�m.
zaman say�l� olunca �abuk ge�er. in�allah sizin 10 g�n �abuk ge�mez.

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails