18 Mayıs, 2005

TOP TOP

Image hosted by Photobucket.com
�r�mcek ve k���k toplar..
�lk s�ra �r�mcek ge�ilir.�kinci s�rada �r�mceklerin ba�lant� yerinde k���k toplar eklenir.
k���k toplar 8 zincir �zerine 15 birit yap�larak olu�turulur.

2 yorum:

Nazlı dedi ki...

nagihanc�m yay�nlad���n t�lbent �rnekleri bana benim t�lbentlerimi hat�rlatt�. en �sa zamanda bende yay�nlayaca��m. o kadar �ok varki yapmak istiyorum ama �ok var napacaks�n diyorum. asl�nda yap�p hediye etneli .ewet ewet. �yle yapaca��m.....

nalan dedi ki...

ne g�zel olmu� k�pe gibi top top,eline sa�l�k can�

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails