06 Mayıs, 2005

HO�GELD�N BAHAR

Bu g�n h�drallez.Belkide di�er illere g�re gelenekleri biraz daha fazla s�rd�rebilen Edirne'de d�nden beri faaliyetler ba�lam�� durumda.
D�n ak�am geleneksel Kakava (h�drallez) ate�i sarayinide yak�ld�.bu g�nde kutlamalara devam ediliyor ve gelene�e g�re g�nahlar�ndan ar�nd�klar�na inand�klar� i�in romanlar sabah tunca nehrinde y�kanarak g�ne ba�larlar ve sonra g�n boyu c�mb�� devam eder.
Belediyenin organizesini �stlendi�i bu etkinlikler konuk sanat��lar�n konserleri ile devam eder ve b�ylece bir y�l�n �enlikleri geride kal�r...
Hava nedeniyle gidip d�n sizlere resmedemedim ama bu g�nk� etkinliklerden in�allah resimler ekliyece�im.

1 yorum:

zeytinağacı dedi ki...

Sevilcim bu �ok daha iyi olmu� ��nk� ben di�er sayfana yorum b�rakamam��t�m.Ferah bir sayfa.Ben �nye 'deyken yerli halk May�s yedisinde mutlaka d��arda olur, i�i g�c� b�rak�p piknik ve e�lence yapard�.Senin foto�raflar� merakla bekliyorum.Sevgilerimle...

Related Posts with Thumbnails
Related Posts with Thumbnails